Vill du ha en vätte?

När man ser frågan vill du ha en vätte så börjar tankarna flyga. Vad är egentligen en vätte?

En liten tomte

En vätte kan vara en liten tomte, ofta tänker man på en trädgårdstomte. De kan vara både goda och onda. Idag är det mer tänkt som en trädgårdstomte i keramik men förr var det en tomteliknande varelse som levde och bosatte sig där man bodde.

Vätte är ett mytologiskt väsen

Det man först och främst kanske tänker på när man hör ordet vätte är ett skogsväsen och i svensk folktro har vättar förekommit under väldigt lång tid. Det går inte att ta mista på att en vätte vättei den här bemärkelsen inte var ett gott fenomen utan snarare något ont och dåligt. Vättar fanns i skogen och kunde överfalla en, eller råna en och då framförallt nattetid. De var ute efter värdesaker och guld. Detta gjorde också att man ofta trodde att vättar bosatte sig i närheten av människor, vid hus och i skogsområden nära byar. Det sägs att de bodde i djupa hål i marken.

I modern litteratur

Vättar är idag ett väsen som förekommer i litteratur, mestadels fantasy litteratur. Det är en liten ond varelse, som antingen har mindre knivar eller pilbågar. De rör sig i flockar och kan överfalla resenärer eller ge sig ut på plundringståg. Om det fanns andra starka onda varelse i litteraturer så är vättar ofta slavar till dem, då en vätte kan utså mycket smärta och tortyr.

Det går med säkerhet att säga att en vätte är något övernaturligt och något som har funnits i litteratur och folktro under lång tid. Idag är det inte många som tror på vättar i skogen eller tänker dem som tomtar. De har blivit ett monster i litteraturens värld och som många läser om eller ser på i filmer. Därför kan man nästan dra slutsatsen att ingen vill ha en eller flera vättar runt omkring sig för de för väldigt sällan något gott med sig.

FOLLOW US