De flesta människor har förlorat någon som står dem nära. Det kan vara en förälder, en mor- eller far förälder, vän, släkting eller ett husdjur. Oavsett vad det är man förlorat så behöver man jobba med smärtan och sorgen som det lämnar efter sig. Det är så kallad sorgbearbetning.

Sorgbearbetning och hur det hjälper

Det är helt normalt och mänskligt att sörja när någon man bryr sig om går bort. Det är även viktigSorgbearbetningt att bearbeta det som hänt och låta sig själv att vara ledsen. För många kan det vara svårt att acceptera sorgen och det kan då vara bra att ta hjälp av andra. Det kan exempelvis vara en professionell person som arbetar med sorgens olika processer. Men det kan lika väl vara en vän eller någon annan som står en nära. Det är viktigt att bearbeta sin sorg för att kunna gå vidare i livet.

Sorgbearbetning hos vuxna

Vuxna människor hanterar sorg på olika vis beroende på hur man är som person. En del gråter, skriker och klarar inte av vardagen. Andra visar inte sin sorg alls och låser den inom sig och går och mår dåligt i tysthet. Oavsett hur ens symptom ser ut så kan man behöva få hjälp, tröst och stöd. Sorgbearbetning kan vara att prata med kollergor, vänner eller bara komma bort en stund och andas. Det finns grupper och terapi som är specialiserade på sorgbearbetning. Rädslan många har är att deras sorg inte är ”värdig nog”. En del känner att det finns det som har det värre. När det kommer till sorg och sorgbearbetning så måste man vara självisk och tänka på sig själv och sitt välmående.

Sörja ett djur

Att sörja för ett husdjur som har gått bort är för många helt självklart medan det inte är det för andra. Det man måste tänka på är att man ser och upplever saker olika och att det är helt accepterat att sörja ett husdjur som gått bort. Om man inte vill låta andra se eller att andra inte förstår varför man sörjer för ett husdjur, så kan en stödgrupp för sorgbearbetning inriktat mot husdjur hjälpa en.